MENY

Bostadsförsörjning

Det är alla medborgares rätt, oavsett var i livet man befinner sig, att kunna hitta en bostad som passar ens behov.

Ett rött lägenhetshus i två våningar med skog bakom.

Plushuset i Gnarp. Foto: Yvonne Ekholm/Stilfoto

Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-26 om att anta Riktlinjer för bostadsförsörjning genom Bostadsförsörjningsprogram.

Varför riktlinjer för bostadsförsörjning

En väl fungerande bostadsmarknad är grunden för ett samhälles välfärd och utveckling. Därför har staten, genom lag, givit varje kommun ett ansvar att planera för att det finns en hållbar strategi för bostadsförsörjningen.

För att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor om bostadsförsörjning ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och hur bostadsplaneringen och utvecklingen ser ut.

Kommunalt bostadsförsörjningsansvar

Kommunen har enligt Lag (2000:1383) ett bostadsförsörjningsansvar. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommunens roll är att fortlöpande utvärdera bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen.

Förutom nämnd lag reglerar Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kommunens åligganden avseende bostadsförsörjning, liksom Lag om bostadsanpassningsbidrag. I Plan- och bygglag med följdförfattningar ställs bland annat krav på utformning av bostäder utifrån tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till