Kretsloppsplan 2021–2025 (avfallsplan)

Kretsloppsplanen antogs i Kommunfullmäktige 2020-12-21 § 92

Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan. Den är en del av renhållningsordningen som varje kommun ska upprätta enligt 15 kapitlet i miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fokus är som namnet säger kretsloppet. Den berör kommunala verksamheter, företag, föreningar och kommuninvånare. Den tar ett hållbart grepp på hur vi hanterar avfall, nedskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi.

Kommungemensamt samarbete

Framtagandet av kretsloppsplanen har skett i samarbete med alla kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun. Planen är anpassad efter förutsättningarna i Nordanstig. Trots att det mesta av innehållet i planen är generellt har det funnits stor utrymme för lokal anpassning efter varje kommuns förutsättningar.

Kontakt
Porträttbild på Jimmy Nilsson

Enhetschef
Avfall och återvinning

Jimmy Nilsson

0652-362 26 

Skicka ett meddelande till