Hassela återvinningscentral

Här kan du som privatperson kostnadsfritt lämna avfall och grovsopor.

Det här kan du lämna på Hassela återvinningscentral

  • metaller
  • deponiavfall
  • brännbart, byggavfall*
  • elektronikskrot
  • kläd- och textilinsamling
  • förpacknings- och tidningsinsamling
  • hushållsbatterier

* Som byggavfall räknas bland annat trä, tryckimpregnerat, isolering och annat material. Byggavfall får lämnas gratis i begränsad mängd; en normalstor släpvagn.

Har du mer byggavfall än en normalstor släpvagn, så lämnar du det på Homons återvinningscentral i Jättendal måndag–fredag 07.30–15.30 och avgift enligt prislistan för Företag och verksamheter.

Farligt avfall – nytt från och med 1 april

Kraven på kommunerna att hantera farligt avfall ökar ständigt och nya miljöbestämmelser leder i sin tur ofta till behov av omfattande investeringar. Två mottagningar för farligt avfall är inte ekonomiskt försvarbart, därför kommer farligt avfall bara att kunna tas emot vid Homons återvinningscentral i Jättendal.

Är du osäker på hur du ska sortera för att kasta i rätt container fråga personalen.

Har du företag eller verksamhet kan du lämna avfall och grovsopor på Homons återvinningscentral.

Öppettider Hassela återvinningscentral

Hassela återvinningscentral

Hassela återvinningscentral

Tisdag

15.00–19.00

Torsdag

15.00–19.00


Besöksadress
Cirka 200 meter norr om Berghammarvägen mot centrala Hassela

Postadress
Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö


Avvikande öppettider kan förekomma vid storhelger som exempelvis jul, påsk och midsommar. Läs våra nyheter för att se aktuella avvikelser

Kontakt

Kundservicetelefon

allmänna frågor om
öppettider och ÅVC-frågor

måndag–fredag 8–16

0652-361 75

Administration

Avfall och återvinning

telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00 och 13.00–14.30

0652-361 86, 361 84

Skicka ett meddelande till