Rondellen

Välkommen till Rondellen – Nordanstigs kommuns annonsmarknad för begagnade saker och byggmaterial. Rondellen är en guldgruva för dig som letar efter exempelvis begagnat byggmaterial och samtidigt vill värna om miljön. Här annonserar vi ut begagnade prylar till försäljning med budgivning.

Illustration av cirkulär ekonomi, en cirkel som går från råmaterial till  - design - tillverkning/återtillverkning - distribution - användning/återanvändning - insamling - återvinning.

Källa: Region Gävleborg

När vi ger våra saker ett andra liv, så minskar behovet av att tillverka nya saker. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Det kallas för cirkulär ekonomi som är ett modernt ord för kretslopp helt enkelt. Omställningen till en cirkulär ekonomi är en viktig del i att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030.

Så här går budgivningen till

  • Du fyller i formuläret "Lägg bud" som finns under objektet
  • Den som har högsta budet får meddelande via telefon eller e-post

TIll salu

Barackerna vid Gnarps skola säljes till högstbjudande. Barackerna omfattar fem moduler och säljs enbart tillsammans. Ditt bud ska alltså omfatta alla fem moduler.

Om det är fler än en budgivare återrapporterar vi högsta bud via e-post till övriga budgivare så att de har möjlighet att höja sitt tidigare bud under budgivningens gång.

Budgivningen avslutas 27 maj 2022 kl. 12.00 och försäljning fastslås 30 minuter senare om inget högre bud inkommit. Inkommer ett högre bud förlängs budgivningen 30 minuter i taget.

Ventilationsaggregatet ingår inte i försäljningen.

Villkor vid köp
Barackerna säljs i befintligt skick. Köparen ansvarar och ombesörjer nedmontering och bortforsling.

Hämtning kan ske från v. 25, dock senast v. 27

Sluttid för budgivning

Kommunen har som mål att budgivningen ska vara slutförd 2022-05-27 kl. 12.00.

Kontakt

För eventuell visning kontakta Thomaz Nordh 0652-362 07