Rondellen

Välkommen till Rondellen – Nordanstigs kommuns annonsmarknad för begagnade saker och byggmaterial. Rondellen är en guldgruva för dig som letar efter exempelvis begagnat byggmaterial och samtidigt vill värna om miljön. Här annonserar vi ut begagnade prylar till försäljning med budgivning.

Illustration av cirkulär ekonomi, en cirkel som går från råmaterial till  - design - tillverkning/återtillverkning - distribution - användning/återanvändning - insamling - återvinning.

Källa: Region Gävleborg

När vi ger våra saker ett andra liv, så minskar behovet av att tillverka nya saker. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Det kallas för cirkulär ekonomi som är ett modernt ord för kretslopp helt enkelt. Omställningen till en cirkulär ekonomi är en viktig del i att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030.

Så här går budgivningen till

  • Du fyller i formuläret "Lägg bud" som finns under varje objekt
  • Budgivning sker under två dagar
  • Den som har högsta budet får meddelande via telefon eller e-post

Saker vi säljer

Inget till försäljning för tillfället.

Sluttid för budgivning


Vinnande bud

Läggs ut när budgivningen är klar.