MENY

TobaksFri duo - För en tonårstid utan tobak

Tobaks FRI duo är en kontraktsmetod som innebär att du som elev skriver kontrakt med en vuxen om att vara tobaksfri.

TobaksFRI duo startades upp i Västerbotten 1993 och infördes 2012 i vår kommun. Här finns idag en arbetsgrupp som består av elever, skolsköterska, folkhälsosamordnare och en representant från Folktandvården.

TobaksFRI duo är både ett roligt och framgångsrikt sätt att förebygga tobaksbruk. Men för att lyckas krävs vuxna som hjälper till. Flera studier visar att unga människor vill ha tydliga vuxna omkring sig och att föräldrar, skola och samhälle ska ha samma regler.

Information om metoden

Information om TobaksFRI duo ingår på föräldramöten från urskurs 6 till 8, eleverna i årskurs 6 får information på skolorna av arbetsgruppen och kommunens webbplats.

Kontrakt och försäkran

Kontrakt skrivs tillsammans med en tobaksfri förälder eller ett syskon över 18 år, eller annan vuxen på kontraktskrivningskvällarna eller hemma med en förälder.

Kontrakten samlas in av de vuxna i arbetsgruppen. Kontraktet gäller till det år man slutar i årskurs 9. Årligen skrivs en försäkran i maj månad att man är fortsatt tobaksfri.

Tävlingar

TobaksFRI duo anordnar tävlingar för alla tobaksfria medlemmmar.

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14
anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till