MENY

Sjukhusskola

Du har rätt till utbildning även om du vårdas på sjukhus. Du som är barn eller ungdom och inlagd på sjukhus kan få undervisning i sjukhusskolan.

Du som kommer till dagsjukvård för behandling av kronisk sjukdom har också rätt till undervisning. Undervisningen sker i samarbete med din skola. Sjukhusskolan jobbar utifrån dina behov och med hänsyn till din sjukdom och behandling. Sjukhusskolan ger undervisning från årskurs 1 till och med gymnasiet. Det gäller även om du går anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.

Samarbete mellan skola och sjukhusskola

Du ska så långt det är möjligt få samma undervisning som du skulle ha fått på din ordinarie skola. Det är din ordinarie skola som har huvudansvaret för din skolgång. Läraren på sjukhusskolan samarbetar med lärarna på din skola för att det ska bli så bra som möjligt för dig under din vistelse på sjukhuset.

Sjukhusskolan vill:

  • Anpassa din undervisning efter ditt behov, förmåga och mående.
  • Vara en länk mellan dig som elev och ordinarie skola.
  • Ge trygghet och bidra till att du blir frisk.
  • Minska din eventuella oro inför fortsatt skolgång.
  • Ge dig en chans att få regelbundenhet i din inlärning.

Sjukhusskola på Hudiksvalls sjukhus

Sjukhusskolan på Hudiksvalls sjukhus drivs av Hudiksvalls kommun i Region Gävleborgs lokaler. Sjukhusskolan är organiserad under Hudiksvalls kommuns centrala elevhälsa.

Sjukhusskola på sjukhusen i Hudiksvall och Gävle (1177.se) Länk till annan webbplats.