MENY

Forskning

Nordanstigs kommuns utbildningsverksamhet är engagerad i två forskningsprojekt.

Ifous – Institutet för Forskning Och Utveckling Skola

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. De samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet, så kallad aktionsforskning. Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska:

  • bygga på medlemmarnas behov,
  • genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare,
  • stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.

Ifous bedriver sin verksamhet genom forsknings- och utvecklingsprogram. Vår utbildningsverksamhet deltar med Arthur Engbergs skola och förskola samt Gläntans och Stallbackens förskolor i programmet Fokus undervisning.

Mer information om Fokus undervisning (ifous.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ULF – Utveckling Lärande Forskning

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Gnarps skola är engagerat i ett ULF-projekt inom ramen för SAW (Strengthen Adolescent Wellbeeing – ökat välbefinnande hos elever). Projektet är under utformande och ska genomföras under 2022. Det kommer att involvera såväl lärare som elevhälsan.

Mer information om ULF (ulfavtal.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.