MENY

Försäkring

Val av vilka försäkringsbolag kommunen ska använda sig av sker genom upphandling.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nordanstigs kommuns verksamhetsområde.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffat heltid — dygnet runt för barn och ungdomar 0–19 år folkbokförda i kommunen inklusive inskrivna IM-elever som fyllt 19 år.
 
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/vistelsetid för arbetslösa ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller enligt SOL. Försäkringen är tecknad i

Protector
Försäkringsnr 397576-9.2
Avtalstid 20240101 - 20241231

För frågor kontakta Protector Försäkring
skador@protectorforsakring.se
08-410 637 00

Kontakt

Försäkringsansvarig i kommunen

Siluett av person.

Ekonom

Irina Alexeeva

0652-361 43

Skicka ett meddelande till