MENY

Gymnasieskola

När det är dags att välja gymnasium hittar du information här eller kontaktar syv (studie- och yrkesvägledare).

Under höstterminen får alla elever i årskus 9 ensklida samtal om valet av gymnasieprogram. Utbudet av utbildningar är stort och reglerna många. Det blir ofta flera samtal, gärna tillsammans med elevens föräldrar.

Du är också välkommen att ringa om du har frågor!

Gymnasieelever som bor i kommunen

Inackorderingstillägg

Som elev i gymnasieskolan kan du få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Tillägget är ett bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Utbetalning sker månadsvis under september till och med maj. Tillägget är 1/30 av prisbasbeloppet.

Hyresavtal eller intyg om att du är inneboende skickas tillsammans med ansökan om inackorderingstillägg till samma adress för handläggning, se ansökan.

Inackorderingstillägg söks för varje nytt läsår och ska vara inskickad senast 30 juni innevarande läsår man ansöker för, eftersom man kan göra sen ansökan och få retroaktivt.

Till exempel – du går i gymnasiet läsåret 2023-2024 då ska din ansökan om inackorderingstillägg vara inskickad senast 30 juni 2024.

Gymnasieresekort Ung i Nordanstig eller Ung i Gävleborg med SJ-tillägg

Kortet gäller till och med 30 juni det kalenderår du fyller 19 år under förutsättning att du är folkbokförd i kommunen eller asylsökande som är boende och inskriven i kommunen.

Anslutningsresor

Om du har 4 kilometer eller mer från folkbokföringsbostaden till närmaste busshållplats kan du söka ersättning för anslutningsresor.

Har du frågor om inackorderingstillägg, anslutningsresor eller gymnasieresekort?

Susanne Thunell, CFL Nordanstig 010-454 12 38, susanne.thunell@hufb.se

Hjälp att hitta gymnasieutbildingar

Nordanstigs gymnasium har idag två yrkesprogram samt introduktionsprogram.

Hälsinglands utbildningsförbund har fyra gymnasieskolor och erbjuder ett brett utbud av utbildnings­program.

På webbplatsen allastudier.se kan du leta upp utbildningar och skolor i hela Sverige.

På webbplatsen gymnasium.se kan du få information om alla gymnasieskolor i hela Sverige.

Studiebesök på gymnasieskola

Prata med SYV om du vill besöka något gymnasium.

Kontakt
Siluett av person.

SYV Studie- och yrkesvägledare

Camilla Pettersson
0652-362 33, 070-218 58 05
camilla.pettersson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till