Gymnasieskola

När det är dags att välja gymnasium hittar du information här eller kontaktar syv (studie- och yrkesvägledare) Annette Åström.

Under höstterminen får alla elever i årskus 9 ensklida samtal om valet av gymnasieprogram. Utbudet av utbildningar är stort och reglerna många. Det blir ofta flera samtal, gärna tillsammans med elevens föräldrar.

Du är också välkommen att ringa om du har frågor!

Annette Åström, 070-376 87 85
annette.astrom@nordanstig.se

Gymnasieelever som bor i kommunen

Inackorderingstillägg

Som elev i gymnasieskolan kan du få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Tillägget är ett bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Utbetalning sker månadsvis under september till och med maj. Tillägget är 1/30 av prisbasbeloppet, som 2019 är 1550 kronor/ månad.

Hyresavtal eller intyg om attt du är inneboende skickas tillsammans med ansökan om inackorderingstillägg till samma adress för handläggning, se ansökan.

Inackorderingstillägg ansöks inför varje nytt läsår.

Busskort Ung i Gävleborg

Kortet gäller till och med 30 juni det kalenderår du fyller 19 år under förutsättning att du är folkbokförd i kommunen eller asylsökande som är boende och inskriven i kommunen.

Anslutningsresor

Om du har 4 kilometer eller mer från folkbokföringsbostaden till närmaste busshållplats kan du söka ersättning för anslutningsresor.

Har du frågor om inackorderingstillägg, anslutningsresor eller busskort?

Susanne Thunell, CFL Nordanstig 010-454 12 38, susanne.thunell@hufb.se

Hjälp att hitta gymnasieutbildingar

Hälsinglands utbildningsförbund har två gymnasieskolor och erbjuder ett brett utbud av utbildnings­program.

På webbplatsen allastudier.se kan du leta upp utbildningar och skolor i hela Sverige.

På webbplatsen gymnasium.se kan du få information om alla gymnasieskolor i hela Sverige.

Studiebesök på gymnasieskolorna

Prata med SYV om du vill besöka något gymnasium.