MENY

Starta annan pedagogisk verksamhet

Du som vill kan ansöka om att få starta annan pedagogisk verksamhet i form av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.

Du kan driva verksamheten som enskild firma, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Vissa regler om bland annat god kvalitet och säkerhet ska följas. Krav finns också enligt skollagen.

Du som vill starta annan pedagogisk verksamhet med barnomsorg i vår kommun kan göra det efter regler som Kommunstyrelsen beslutat den 12 december 2017.

Vad är barnomsorgspeng?

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och fritidshem. Barnomsorgspengen ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer.

Riksdagens beslut om att införa barnomsorgspeng

Lagförslaget om barnomsorgspeng antogs av riksdagen i april 2009, efter ett förslag från regeringen.

Kontakt
Porträttbild på Thomas Larsson

Utbildningschef

Thomas Larsson
0652-361 13

Skicka ett meddelande till