MENY

SDG, en gemensam ingång till EU

Genom en gemensam digital ingång; Single Digital Gateway, ska det bli lättare för privatpersoner och företag att flytta inom Europeiska unionen, studera, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat.

Detta ska uppnås genom att ge privatpersoner och företag tillgång till information online, till förfaranden och till hjälp- och problemlösningstjänster.

Webbplatsen Your Europe är knutpunkt för den gemensamma digitala ingången som Single Digital Gateway (SDG) kräver. Här ska information och tjänster från Europas kommuner, regioner och myndigheter samlas.

Målet med ingången är att skapa ett digitalt och användarvänligt Europa. Det uppnås lättare om viktig information, digitala tjänster och hjälp- och problemlösningstjänster kan nås via den gemensamma webbplatsen. Det kräver att information och tjänster både översätts och märks upp på rätt sätt på våra webbplatser.

Läs mer om SDG på Diggs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med en gemensam webbplats är att:

  • minska administrativa bördor för privatpersoner och företag,
  • eliminera diskriminering genom att digitala tjänster ska erbjudas EU/EES-medborgare på samma sätt som för medborgare i landet,
  • säkerställa att den inre marknaden fungerar i fråga om att tillhandahålla information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.

Förstudie för kommuner för att minska dubbelarbete

För att inte alla Sveriges 290 kommuner ska behöva skapa egna digitala tjänster arbetar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, med att samordna möjligheterna till centrala digitala tjänster.

Tillväxtverket har startat en förstudie som ska avrapportera senast 16 december 2022. Som ett första steg för att underlätta för kommunerna pågår arbetet med att uppdatera befintlig information på verksamt.se Länk till annan webbplats.. Webbplatsen beskriver delvis redan kommunernas förfaranden.

Digitala förfaranden och funktioner för bevisutbyte ska vara på plats senast 12 december 2023.

Det här gör vi nu

  • Vi tittar mer fördjupat på vad SDG-förordning innebär:
  • Vilka informationsområden och förfaranden kommunen omfattas av enligt SDG-förordningen?
  • Är de berörda förfarandena digitala idag?
  • Vilken information finns om förfarandena på kommunens webbplats?