MENY


Nordanstig lämnar utbildningsförbundet

Efter en lång debatt och dubbla voteringar beslutade kommunfullmäktige att lämna gymnasiesamarbetet med Bollnäs och Söderhamn.

Måndagens kommunfullmäktige i Bergsjögården inleddes med ledamöternas frågestund. Eva Andersson (SD), undrade utifrån ett nyhetsinslag i riksmedia hur många bidragsbrott som har upptäckts i kommunen under de senaste åren – och hur många av dem som polisanmälts.

Inte miljön i tankarna

Stefan Nybom (S), svarade att det enligt verksamheten inte upptäckts något fusk på senare år och följaktligen inte gjorts några anmälningar. Han nämnde ett utredningsarbete med kvalitet inom till exempel försörjningsstöd där ansökningar nagelfars och bra uppföljning, som en förklaring.

Petter Bykvist (V), undrade hur majoriteten i Nordanstig, med dess ambitiösa klimat- och miljöpolitik, ställer sig till att den M-ledda regionen slutar köra kollektivtrafikens bussar på miljöbränslen. Borde vi från kommunen markera mot regionens beslut? undrade han. Carina Ohlson (C), instämde i frågan.

Kommunens klimat- och miljöarbete går i rätt riktning och med god fart, svarade Lars Hed (M), och tillade att det är tråkigt att regionen valt den här vägen. Han vill istället se att regionen utvecklar trafiken med tätare turer och helst då med bussar drivna av miljöbränslen.

Digitala förslagsmöjligheter

I vintras inrättades e-förslag, en funktion på kommunens webbplats där medborgare kan lämna idéer för att göra Nordanstig bättre. Förslagen lämnas digitalt och går att rösta på – även det digitalt. Ola Wigg (S) berättade att två förslag lagts hittills, av dem har ett förslag samlat tillräckligt många röster för att tas upp politiskt. Efter dragningen kom önskemål om att framöver göra e-förslagen mer synliga på kommunens webbplats.

En annan av den senaste tidens nyheter är #snygganordanstig. Projektet samlar ett tiotal deltagare som utför enklare arbeten runt om i kommunen för ett snyggare och proprare intryck. Även #snygganordanstig har ett digitalt inslag då förslag på förbättringar och åtgärder kan lämnas via en e-tjänst på kommunwebben.

Hittills har 46 förslag på åtgärder kommit in och ett 20-tal har redan genomförts, berättade Anna Heijbel, tillförordnad enhetschef och Patrik Söderberg, en av två handledare i #snygganordanstig-gruppen.

Dubbla voteringar

Kvällens stora fråga kom inte oväntat att handla om förslaget att lämna Hälsinglands Utbildningsförbund, HUF. Redan i kommunstyrelsen visade sig frågan väcka oenighet och gick så småningom till omröstning. Utbildningsförbundet, där också Söderhamns och Bollnäs kommuner ingår, ansvarar för bland annat gymnasie- och vuxenutbildningen.

Den oenighet som fanns i frågan i kommunstyrelsen fortsatte i fullmäktige där ledamöterna hade tre delar att ta ställning till; begära utträde, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för ett snabbt utträde samt att förhandla med Hudiksvalls och Sundsvalls kommuner om samverkan.

Det blev en lång debatt där ledamöterna i huvudsak föreföll överens om att utträde kanske är det rimliga. Skiljepunkten låg istället i formerna där oppositionen med Petter Bykvist i spetsen i första hand yrkade på återremiss för beredning och komplettering av beslutsunderlaget – och i andra hand – på avslag.

Efter två voteringar, den första om ärendet skulle avgöras på kvällens möte, och den andra om att bifalla kommunstyrelsens förslag, beslutades att kommunen ska begära utträde.

Sju nya näringslivsmål

Nordanstig fick under kvällen en ny näringslivsstrategi som tar sikte på år 2030 och ersätter den tidigare tillväxtstrategin som löpt ut. Målet med strategin är att skapa förutsättningar för näringslivet som en integrerad del av samhällsutvecklingen i Nordanstig och utgöra ett rättesnöre.

I arbetet har dialoger med lokala företag, både större och mindre, genomförts liksom med näringslivsrådet som har branschspridning. Sju målområden med indikatorer där Sundsvallsregionen, konkurrenskraft och kompetensförsörjning är förutsättningar och fyra ytterligare mål utgör fokusområden där vi som kommun har egen rådighet.

Våren präglas av årsredovisningar och måndagens kommunfullmäktige var inget undantag. Först ut var Hälsinglands Utbildningsförbund som redovisade ett överskott på knappt elva miljoner kronor. Verksamheten som bedrivs anses tillfredsställande.

Beslut i korthet

Övriga årsredovisningar som klubbades under kvällen var:

  • Samordningsförbundet Gävleborg. Underskott: 1,3 miljoner kronor. Samordningsförbundet har till syfte att verka för att medborgare får stöd och rehabilitering till egen försörjning. I förbundet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets kommuner och Region Gävleborg.
  • Inköp Gävleborg. Underskott: - 454 000 kronor. Kommunalförbundet är Gävleborgskommunernas gemensamma inköpsorganisation och är under avveckling. Nu förvaltas bara de avtal som ännu inte löpt ut.
  • Ostkustbanan 2015 AB. Underskott: - 195 000 kronor. Bolaget verkar för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand.
  • Kommunfullmäktige godkände också årsredovisningen för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond och sammanställningarna för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond och Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond.

Kommunfullmäktige klubbade också utbetalningen av 2023 års partistöd:

Socialdemokraterna: 114 000 kronor, Moderaterna: 81 000 kronor, Sverigedemokraterna: 70 000 kronor, Centerpartiet: 48 000 kronor, Vänsterpartiet: 48 000 kronor, nordanstigspartiet.se: 48 000 kronor, Liberalerna: 26 000 kronor.

Här kan du se kommunfullmäktiges sändning i efterhand Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se