MENY


Utträde ur utbildningsförbundet föreslås

Högre kvalitet och bättre koppling till den naturliga arbetsmarknaden om Hudiksvall och Bromangymnasiet ansvarar för gymnasieutbildningen. Nu föreslår utbildningsutskottet att vi lämnar samarbetet med Bollnäs och Söderhamn.

Sedan 2014 ingår Nordanstig i Hälsinglands utbildningsförbund tillsammans med Bollnäs och Söderhamns kommuner. Utbildningsförbundet ansvarar för gymnasieutbildningen i de tre kommunerna och för vuxenutbildningen.

Våren 2022 fick vår utbildningsverksamhet i uppdrag att utreda förutsättningarna för att istället ingå samverkan med Hudiksvalls kommun. Den absoluta majoriteten av Nordanstigs elever går redan i dag Bromangymnasiet i Hudiksvall, medan bara en handfull väljer någon av Hälsinglands utbildningsförbunds skolor.

Likvärdig kostnad

Utredningen visade att ett samarbete med Bromangymnasiet och deras kvalitetsarbete skulle ge positiv påverkan med högre kvalitet och bättre koppling till Nordanstigselevernas naturliga arbetsmarknad – Sundsvallsregionen – där Nordanstig tillsammans med Hudiksvall ingår.

Hudiksvalls kommun har visat stort intresse för samarbete och erbjuder en rektor på halvtid med särskilt ansvar för Nordanstigseleverna. Kostnaden för samverkan bedöms likvärdig med den som i dag betalas till Hälsinglands utbildningsförbund.

Välfungerande utbildning

I dag bedrivs bland annat vuxenutbildning i Bergsjö av CFL Nordanstig. Utredningen konstaterade att utbildningarna är mycket välfungerande och har goda resultat. Från politiskt håll har man tryckt på att verksamheten ska vara kvar i Bergsjö och bedrivas på samma sätt som i dag även om den får en ny verksamhetsledning.

– CFL Nordanstig är lite av juvelen i kronan i HUF:s verksamhet. Vi ser ingen anledning till förändringar där. Skillnaden blir att personalen där arbetar under en ny verksamhetsledning, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Bättre förankring

Från 1 juli i år gäller ny lagstiftning som syftar till att öka utbudet av gymnasieutbildningar, underlätta etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen. Det ska ske genom att arbetsmarknadens behov tas med i planering och dimensionering av utbildningarna. Varje kommun ska samarbeta med minst två andra kommuner och eleverna ska fritt kunna söka till alla utbildningar inom samverkansområdet.

– Det här ökar utbudet för våra gymnasieelever, samtidigt som det ger en bättre förankring mot den arbetsmarknad de inom kort ska ut på, säger Thomas Larsson.

Som ett led i förändringarna för vår gymnasieskola föreslår utbildningsutskottet att gå vidare och begära utträde ur Hälsinglands utbildningsförbund. Ärendet landar på kommunstyrelsens bord i maj och avgörs slutligt av kommunfullmäktige senare samma månad. Uppsägningstiden är tre år.

Skylt med texten "Bromangymnasiet" över en skolentré.

Högre kvalitet och bättre koppling till arbetsmarknaden om Hudiksvall och Bromangymnasiet ansvarar för gymnasieutbildningen. Utbildningsutskottet föreslår att skolsamarbetet med Söderhamns och Bollnäs avslutas.

För mer information

Tor Tolander, utbildningsutskottets ordförande
070-369 04 37, tor.tolander@nordanstig.se

 

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se