MENY

Bygglov

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om ett bygglov. Vid en bygglovsprövning granskar kommunen ditt projekt och om det stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

För inkomna bygglovsärenden gäller det här

Du betalar en avgift för handläggningen enligt en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Eftersom det är många faktorer som påverkar avgiften för ett bygglov, är det svårt att säga hur hög avgiften blir för just ditt ärende. Om du vill få hjälp med en prisuppskattning får du gärna kontakta oss.

Om handläggningen av ditt ärende drar över de tio veckor vi har på oss att handlägga ditt ärende; reduceras avgiften för lovet med en femtedel av bygglovskostnaden för vare vecka (7 dagar) som vi går över tiden. Detta gäller enbart kostnaden för lovet, inte för startbesked eller slutbesked med tillhörande kostnader.

Behövs bygglov

Alla förändringar och byggnationer kräver inte bygglov. De åtgärder som kräver bygglov och de åtgärder som är bygglovsbefriade kan du läsa mer om på sidan Behövs bygglov.

Bygglovsprocessen

Innan du ansöker om bygglov kan det vara bra att ha läst om bygglovsprocessen. Då får du veta vad som händer med ett bygglovsärende från förberedelser och ansökan hela vägen till slutsamråd och slutbesked.

Bygglovsansökan

Vi rekommenderar att du läser hur du går till väga på sidan Bygglovsansökan innan du fyller i dina uppgifter i ansökningsblanketten. Om du redan är påläst om regler och bygglovets processer hittar du ansökningsblanketten nedan.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till