MENY

Sophämtning

I vår kommun har alla hushåll en grön soptunna som töms varannan vecka.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är den lilla mängd avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut allt som går att källsortera. Vi tillämpar 14-dagars hämtning av sopor. Soporna hämtas måndag till fredag även röda dagar och aftnar. Du kan själv påverka dina kostnader för sophömtning genom att minska mängden avfall. Källsorterade förpackningar slänger du antingen i behållarna på återvinningsstationerna eller på Homons- eller Hasselas återvinningscentraler.

Hur ska sopkärlet placeras?

Dina sopkärl ska stå inom 1,6 meter från den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmsta allmänna väg eller vägsamfällighet. Men det finns även andra överenskommelser.

  • Kärlet ska stå på plan mark.
  • Öppningen ska stå mot vägen. Fronten ska stå parallellt med sopbilens långsida.
  • Finns det två eller flera kärl på samma plats ska det vara minst en halvmeter mellan dem.
  • Ställ kärlet minst en halvmeter från staket och annat.
  • Vägen ska vara snöröjd och sandad så att sopbilen tar sig fram. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att vägen hålls farbar.
  • Soporna ska kunna ramla ur när sopbilen tömmer kärlet. Tipset är att inte trycka ner soppåsar i kärlet. Och hacka loss påsarna med en spade om de fryst fast.

Har din soptunna gått sönder?

OBS! Det är viktigt att sopkärlet står ute på hämtningsplatsen tills arbetet är utfört.

Vill du byta storlek på din soptunna?

OBS! Det är viktigt att sopkärlet står ute på hämtningsplatsen tills bytet är utfört.

Fritidshämtning

Har du ett fritidshus kan du välja att ha sophämtning under perioden vecka 16 till vecka 41. Fritidsabonnemangen töms totalt vid 13 tillfällen under sommarsäsongen och datum för start respektive slut varierar beroende på om du har jämn eller ojämn vecka på dina hämtningsdagar.

Om du vistas i ditt fritidshus till och från under hela året kan du naturligtvis välja att få soporna hämtade året om. Kontakta oss på avfall och återvinnings kundtjänst för att få ett abonnemang som passar dig.

Dagar för sophämtning

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Om dina sopor inte blir hämtade ringer du kundtjänst 0652-361 84, 361 86 eller mejla till avfall@nordanstig.se.

Vi fakturerar tre gånger om år

Vi fakturerar hämtning av hushållsavfall tre gånger per år. Förfallodagar är sista bankdagen i april, augusti och december. Fritidsabonnemangen faktureras en gång per år med förfallodag sista bankdagen i april. Vi erbjuder betalning med e-faktura eller autogiro.

E-faktura förenklar

Om du är ansluten till e-faktura får du räkningen presenterad i din internetbank, tittar på den på skärmen och klickar för att godkänna betalningen. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda.

Hur anmäler jag e-faktura?

Du anmäler dig till e-faktura när du är inloggad i din internetbank. Du klickar dig fram till en enkel bild och fyller i de uppgifter respektive företag du behöver. Sedan skickas din anmälan vidare till företagen. Om du inte är ansluten till en internetbank kan du passa på att göra det direkt på nätet. Du kan också ansluta dig på ditt bankkontor. De flesta internetbanker erbjuder möjligheten att använda e-faktura.

Har du frågor om debitering och taxor kontakta oss på renhållningen.

Avgifter, föreskrifter och bestämmelser reglerar i renhållningsordningen och i avfallstaxan som fastställs i kommunfullmäktige.

Månadshämtning av hushållsavfall

För att få månadshämtning av din soptunna krävs en anmälan om kompostering av ditt köksavfall till Norrhälsinge miljökontor. Efter en anmälan till miljökontoret kan du få månadshämtning av ditt hushållsavfall beviljat och en billigare renhållningstaxa.

Anmäl ägarbyte på fastighet

Ägarbyte ska anmälas i god tid. Den gamla ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om en förändring av ägarförhållande kommit in till oss.

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00

0652-361 86, 361 84

Skicka ett meddelande till