MENY


Flerårsbudget med mångmiljoninvesteringar

Under de kommande åren uppgår de kommunala investeringarna till en god bit över 400 miljoner kronor. Det slog kommunfullmäktige fast på måndagskvällen då flerårsbudgeten med mål klubbades.

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och vid måndagens fullmäktigesammanträde klubbades en flerårsbudget för åren fram till 2027. Beslutet innebär att kommunen nästa år har drygt 661 miljoner kronor att bedriva verksamhet för. Potten ökar därefter årligen för att landa på 703 miljoner kronor 2027.

Mot majoritetens budget stod tre förslag från oppositionspartier där Nordanstigspartiet.se, Centerpartiet och Sverigedemokraterna tagit fram varsin skuggbudget som alltså inte fick gehör. Vänsterpartiet gick inte fram med egen budget den här gången. Det hindrade inte att partiet från talarstolen, i lite större drag, berättade om vad man anser viktigt i en budget.

I webbsändningen nedan kan du höra partierna presentera sina budgetar.

Omfattande investeringar

Investeringar är en central del av budgeten och de kommande åren är de minst sagt omfattande. Investeringsutrymmet är över 420 miljoner kronor. En fjärdedel ansvarar kommunstyrelsen för att fördela, tillkommer gör drygt 30 miljoner kronor i tilläggsinvesteringar. Investeringar på 80 miljoner kronor årligen förutom 2027, då beloppet är 50 miljoner, kräver särskilda beslut i fullmäktige.

Dokumentet innehåller vid sidan av budgeten också fullmäktiges mål som under perioden är desamma som tidigare:

 • Utbildningsnivån ska öka
 • Minskad miljöpåverkan och högre biologisk mångfald
 • Befolkningen ska öka till 10 000 invånare
 • Ökad jämlikhet och folkhälsa

I beslutet slogs också fast att de sedvanliga finansiella målen kvarstår, bland annat om minst två procents överskott.

Skatten lämnas oförändrad

Det är ett mål som ser ut att uppfyllas med råge i år. Delårsbokslutet var nämligen en annan punkt på sammanträdet och visar ett överskott på drygt 22 miljoner kronor, vilket är rejält bättre än budgeterat.

Inför varje nytt år ska kommunfullmäktige besluta om skattesats för Nordanstigs kommun. Fullmäktige beslutade att lämna skattesatsen oförändrad nästa år, det vill säga 22,51 kronor per skattekrona.

På agendan stod också en rad motioner som i de flesta fall ansågs besvarade:

 • Tillgänglighetsgörande av politiken i Nordanstig. Anpassning av lokaler, såväl fysiskt som digitalt, så att alla kan följa. (Moderaterna)
  • Anses besvarad då arbete påbörjats med bland annat hörslingor. Utredning pågår om eventuell flytt av fullmäktige till före detta fullmäktigesalen i Harmånger.
 • Fritidsverksamhet för barn och unga. Verksamhet efter skoltid med hjälp av föreningslivet. (Centerpartiet)
  • Anses efter votering besvarad då frågan utretts vid två tidigare tillfällen. Föreningslivets deltagande anses komplicerat då föreningsaktiva inte alltid är tillgängliga under dagtid.
 • Avgiftsfri kulturskola (Vänsterpartiet).
  • Avslag efter votering med motiveringen att förslaget troligen endast gynnar medelinkomsttagare. Ledningsutskottet har tidigare lyft att ett behovsprövat stöd kan vara en bättre väg.
 • Fritidsgårdar för alla ungdomar i Nordanstig. (Vänsterpartiet)
  • Anses besvarad då arbetet med att inrätta fritidsgårdar på alla huvudorter pågår.
 • Barnomsorg på kvällar och helger. För barn 1–12 år. Utreda praktiska alternativ, kostnad och budget samt införa. (Centerpartiet)
  • Anses besvarad i de första delarna som rör utredning, vilket pågår. Avslag för punkten att införa, då utredningen ännu inte är klar.

Beslut i korthet

Checkkredit beviljad till bostadsbolaget

Det kommunala bostadsbolaget Nordanstigs Bostäder AB har ansökt om en checkkredit på tio miljoner kronor. Kommunfullmäktige beviljade krediten som varje år ska omvärderas i samband med bolagets budgetarbete. En checkkredit drar bara räntekostnader för de delar av krediten som utnyttjas.

Ordningsföreskrifter justerades

Nordanstigs kommuns lokala ordningsföreskrifter kolliderar i några fall med ordningslagen. Därför har revidering av föreskrifterna genomförts och som fullmäktige klubbade. Förändringarna rör bland annat bestämmelser om fyrverkerier och alkoholförtäring på allmän plats.

Sammanträdet avslutades med visning av filmen Fäbodveckan i Nordanstig 2023.

Se fullmäktigesammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats.

Kallelser och protokoll

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se