MENY


Skatter och bidrag räddar årets budget

Kommunstyrelsen godkände vid sitt senaste sammanträde delårsrapporten för 2023. Prognosen för helåret visar ett överskott på drygt 22 miljoner kronor.

Budskapen om att tuffare tider väntar landets kommuner och regioner ekar tätt nu. I våra verksamheter ser vi också de kostnadsökningar som är en följd av bland annat högre räntor, råvarupriser och dyrare bränsle och energi.

Stort överskott jämfört med budget

Flera verksamheter väntas ge ett underskott vid årets slut. Stöd och omsorg har det största underskottet med ett prognostiserat minus för verksamheten på sex miljoner kronor. Till det kommer kostnader för modulerna i Bergsjö för att hantera kön inom äldreomsorgen. Högre pensionsavsättningar och i någon mån, kapitalkostnader, påverkar också kommunens totala resultat negativt.

Trots det visar prognosen för helåret ett ganska stadigt plus. Högre skatteintäkter än väntat, statsbidrag och finansnetto bidrar till överskottet på drygt 22 miljoner kronor. Det är åtta miljoner kronor bättre än budgeterat.

Bättre förutsättningar för kärnverksamheter

Kommunfullmäktiges krav i budgeten på minst ett tvåprocentigt överskott ger egentligen en ganska liten marginal, tycker kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg. Resultat bättre än de två procenten är nästan en förutsättning för att klara våra investeringar, anser han.

– Överskott och därmed mer eget kapital till våra investeringar, innebär lägre skuldsättning. Det ger i sin tur våra verksamheter som skola, vård och omsorg bättre ekonomiska förutsättningar att klara sina uppdrag, säger Ola Wigg.

Delårsrapporten presenteras för kommunfullmäktige vid sammanträdet 23 oktober.

Så här gick det för verksamheterna

Stab: 0,9 mnkr
Tillväxt och service: -2,5 mnkr
Utbildning: 1,8 mnkr
Stöd och omsorg: -13,3 mnkr
Sociala myndighetsnämnden: -3,1 mnkr

Gammal kassaapparat med gravyr och tryckknappar.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Björn Hylenius, ekonomichef
0652-361 63, bjorn.hylenius@nordanstig.se