MENY


Skärpt eldningsförbud i hela Gävleborg

På grund av den extremt höga brandrisken i skog och mark råder skärpt eldningsförbud från och med 13 juni klockan 13.00 i hela Gävleborgs län. Förbudet gäller tills vidare.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark. Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Ljus och marschaller

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Skärpt eldningsförbud har utfärdats av länsstyrelsen i dialog med kommunerna och gäller tills vidare. Mer information om vad som gäller finns på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats. Länk till annan webbplats.

Det här gäller vid skärpt eldningsförbud:

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik.
  • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
  • Det är inte tillåtet att tända ljus eller marschaller på allmänna platser då de riskerar att starta en brand. Det gäller även gravlyktor på kyrkogårdar.
  • Det är inte längre tillåtet med naturvårdsbränning eller hyggesbränning.

Läs mer om brandrisker och ladda ner appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats.

Norrhälsinge Räddningstjänst på nordanstig.se

Strict fire ban in effect (information in English)