MENY


Eldningsförbud i hela Gävleborgs län

På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud i hela Gävleborgs län från 9 juni klockan 11.00. Förbudet gäller tills vidare.

Grillning och eldning är endast tillåtet vid fasta grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Eldningsförbudet har utfärdats av Länsstyrelsen Gävleborg i dialog med kommunerna och gäller tills vidare.

Mer information om vad som gäller finns på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid eldningsförbud får du:

  • grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en iordningsställd grill.
  • inte använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
  • endast grilla på fasta grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • Använda campingkök eller stormkök om de placeras på eldsäkert underlag så som grus eller sand.
  • inte att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Läs mer om brandrisker och ladda ner appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats.

Norrhälsinge Räddningstjänst på nordanstig.se

Fire ban in effect (information in English)

En överkorsad eld