MENY


Vi är beredda om vintern slår till!

En god planering och upprättade kontaktvägar kan vara skillnaden mellan framgång och bakslag vid kris. Vår krisledning samlades på onsdagen för att stämma av beredskapen inför vintern.

Ett annars välsmort kommunalt maskineri kan störas ganska snabbt, till exempel på grund av ett häftigt snöfall. Skolskjuts, strömförsörjning, mat till verksamheter och svårigheter att nå hemtjänstkunder är några exempel på störningar.

För att stämma av kommunens beredskap inför vintern samlades delar av kommunledningen, verksamhetsansvariga, räddningstjänsten och beredskapssamordnare på onsdagen.

– En god beredskap är alltid viktigt och vi kan konstatera att vi har bra förberedelser med reservkraft i många fall, bandvagnskapacitet och lokala förråd av mat och förnödenheter, säger kommunchef Erik Hedlund.

Samhällsviktigt i fokus

Våra trygghetspunkter, räddningstjänstens närvaro och resurser i vår kommun, liksom metoder för att nå ut med information vid elbortfall diskuterades också.

Som alltid är de samhällsviktiga verksamheterna i fokus när kommunens resurser prioriteras vid en kris eller större störning. Hushåll i kommunen bör planera för att åtminstone klara 72 timmar på egen hand, och gärna ännu längre.

Ny väghållare

Även frågor som ligger utanför kommunens ansvar som plogning av vägnätet diskuterades. I vårt område med statligt ägda vägar har Trafikverket också upphandlat en ny väghållare, Terranor.

– Den här typen av avstämningar är värdefulla, inte minst som bekräftelse på att vi har det vi behöver på plats. En god planering kan vara skillnaden mellan framgång och bakslag, säger Erik Hedlund.

Läs mer om kris och säkerhet

Om hemberedskap på nordanstig.se

Läs mer om snöröjning i vår kommun

Snödrivor som når ända upp till sopinkast vid en miljöstation.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se