MENY


Tänker du elda med ved nu när elpriset stigit?

Vi vill inte att något ska hända dig och din familj och har därför samlat information som är bra att veta när det kommer till eldning i hemmet.

Hur länge sedan var det din skorsten provtrycktes? Tänk på att sotning och brandskyddskontroll är viktigt för att förebygga bränder i bostäder. Ungefär 30 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade.

Råd för att elda på rätt sätt i eldstad

  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Eftersträva en snabb uppstart.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klar och livlig låga.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock. Placera den på ett underlag som inte är brännbart.

Brandskydd och sotning

Sotning och brandskyddskontroll är viktigt för att förebygga bränder i bostäder.

Läs om sotning och brandskyddskontroll

Om du drabbas av en soteld:

  • Stäng alla luckor på eldstaden.
  • Ring 112
  • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd – speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, vinden samt taket.
  • Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen efter en soteld.

Planerar du att installera eldstad?

Ska du installera en ny eldstad eller ändra din nuvarande eldningsanläggning ska du anmäla det till oss.

Läs om anmälningspliktiga åtgärder

Värmande brasa i en öppenspis.

För mer information

Norrhälsinge räddningstjänst
0650-190 00