MENY


Ny tjänst för anonyma visselblåsare

Nu kan misstankar om allvarliga missförhållanden som jäv, muta eller stöld anmälas anonymt. Men tjänsten är inte till för alla – kravet är att du har någon slags arbets- eller affärsrelaterad koppling till vår kommun.

Allmänhetens förtroende är viktigt och vi är måna om att göra rätt i vårt ganska omfattande kommunala uppdrag. Från 17 juli kan bland andra medarbetare, före detta medarbetare och andra med professionell relation till kommunen rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden i verksamheterna.

Garanterad anonymitet

Genom visselblåsarfunktionen kan du vara helt anonym, rapporteringssystemet hanteras nämligen av en oberoende mottagare. Din rapport är krypterad och IP-adresser kan inte spåras.

Funktionen är till för att till exempel rapportera misstanke om att förtroendevald, chef i ledande ställning eller nyckelperson i kommunen begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

Alla kan inte anmäla

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Här kan du läsa mer om visselblåsarfunktionen och göra en anonym anmälan

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer, kränkande särbehandling, sexuella eller andra trakasserier.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till 0652-360 00 växeln, epost till kommun@nordanstig.se eller lämnas i vårt synpunktsformulär nordanstig.se/synpunkter

Svartvit bild av en visselpipa i metall på en blank bordsskiva.

För mer information

Eva-Lisa Järvinen, kommunjurist

0652-360 50, eva-lisa.jarvinen@nordanstig.se

eller

Maritta Rudh, personalchef
0652-361 22, maritta.rudh@nordanstig.se