MENY


Kraftig klättring i rankning av företagsklimat

Företagare i vår kommun upplever att företagsklimatet förbättrats, åtminstone om man ska tro Svenskt Näringslivs årliga enkät. Kommunen klättrar 50 placeringar och tillhör därmed det övre skiktet bland hälsingekommunerna.

I våras presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. På onsdagen följde man upp med årets rankning som visar att Nordanstig klättrat i samtliga kategorier. Störst steg togs på området ”Sammanfattande omdöme” där kommunen klättrat 65 placeringar till plats 192. Betyget blir 3,3 och är det högsta sedan 2007.

Dialog värderas högt

Den sammanlagda placeringen över företagsklimatet i kommunen landar på plats 199, att jämföra med förra årets 249.

Vad förbättringen beror på går inte säkert att säga. I undersökningen är det emellertid tydligt att företagen värderar dialogen med kommunen högt. Det är också något som kommunledningen satsat mycket på, bland annat genom företagsbesök.

Kommunens service och bemötande får fortsatt höga betyg av företagen och ligger på samma nivå som riksgenomsnittet.

Låg svarsfrekvens

– Vi är på rätt väg i näringslivsarbetet och vår näringslivsstrategi som antogs under våren är ett viktigt verktyg för inriktningen, men också för våra val av insatser. Det är förstås kul om det avspeglar sig i Svenska Näringslivs rankning, säger näringslivschef Mia Järliden.

Onsdagens besked mottogs positivt också från politikerhåll:

– Det är glädjande att vårt arbete ser ut att ge resultat. Förhoppningsvis kan våra kommande satsningar i 400-miljonersklassen bidra till en fortsatt positiv utveckling för vår kommun och för företagsklimatet, säger Lars Hed, ordförande i ledningsutskottet.

I sammanhanget bör man veta att den förhållandevis låga svarsfrekvensen på utskickade enkäter, 36 procent eller 69 företag, ger ett ganska svagt statistiskt underlag. Sammanlagt finns ett drygt tusental registrerade företag i kommunen.

Läs mer om årets rankning här Länk till annan webbplats.

Vår näringslivsstrategi Länk till annan webbplats.

En man i varselväst står på en plattform och övervakar produktionen av fanér i en plywoodfabrik.

Under senare år har företagsbesöken blivit fler, något som uppskattas av företagen. I september 2021 besöktes till exempel Plyfa och vd Fredrik Lenz.

För mer information

Lars Hed, ledningsutskottets ordförande
076-319 41 91, lars.hed@nordanstig.se

Mia Järliden, näringslivschef
0650-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se