MENY


Utbetalning av föreningspengar tar sommarpaus

För att spara lite av verksamhetsstödet till höstens ansökningar pausas hanteringen under sommaren.

Vårt verksamhetsstöd till föreningar pausas under sommaren. Med start i mitten av augusti kommer vi att återuppta hanteringen av ansökningar. Anledningen är att vi vill ha kvar lite av potten till i höstens verksamheter. Ansökningar som inkommer under pausen prioriteras utifrån våra generella kriterier för föreningsbidrag.

1 200 aktiverade barn

Under årets första fyra månader har verksamhetsstöd för 216 000 kronor beviljats till aktiviteter för barn och unga. Drygt 1 200 barn och ungdomar i vår kommun har deltagit i aktiviteterna.

– Vi är mycket nöjda med att så mycket av verksamhetsstödet har gått till barn och unga. De är ju en av prioriterade målgrupper, säger Helena Havela, som är handläggare på kultur- och fritidsenheten.

Läs mer om föreningsbidrag

Fotbollar och kona på gräset.

För mer information

Helena Havela, handläggare
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se