MENY


Extremt stor brandrisk på sina håll

De kommande dagarna är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i vårt område. Lokalt kan brandrisken vara extremt stor i delar av östra Norrland.

Just nu är det mycket torrt i markerna och risken för skogsbrand i Norrlands östra delar inklusive vår kommun är stor eller mycket stor. Eld sprids lätt i skogsmark och lokalt kan brandrisken vara extremt stor i samband med friska vindbyar.

Du måste därför vara mycket försiktig vid eldning utomhus. Prognoserna från SMHI säger att den höga brandrisken håller i sig hela maj månad ut.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s app, ”Brandrisk Ute” håller du koll på brandriskerna.

  • Koll på brandrisken där du befinner dig.
  • Koll på om det råder eldningsförbud.
  • Råd om hur du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Du laddar enkelt ned appen till din telefon genom App Store eller Google Play.

Ladda ner appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats.

Varningar och meddelanden på smhi.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om brandrisker

Grafisk låga över en bild på skog.