MENY


Gul varning för höga flöden

Sol och värme påverkar snösmältningen och SMHI varnar nu för höga flöden i bland annat Gävleborg.

Helgens värme förväntas snabba på snösmältningen och leda till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Flödena väntas successivt nå större åar och det finns risk för översvämning längs med sjöar och vattendrag.

De områden som berörs av varningen är Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.

Här hittar du tips om förberedelser och hur du kan skydda din fastighet:

Översvämning och vårflod

Gul varning.