MENY


Elda trädgårdsavfall – på vissa villkor

(Uppdaterad 2024-04-18) Kompostera på den egna tomten eller lämna till återvinningscentralen. Det är bästa alternativen för ditt trädgårdsavfall, enligt ny lagstiftning. Lagen säger också att dispens krävs för att tända en majbrasa om den utgör en offentlig tillställning.

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall genom införandet av EU:s avfallsdirektiv. I begreppet bioavfall ryms förutom mat- eller köksavfall, också trädgårds- eller parkavfall.

Utanför detaljplanerat område

I Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner får torrt trädgårdsavfall fortsättningsvis eldas utanför detaljplanelagda områden om det sker utan besvär för andra. Det kan vara rök som stör närboende eller att elden riskerar att spridas. Inom detaljplanelagda områden är eldning av trädgårdsavfall förbjudet mellan 1 maj och 30 september.

Norrhälsinge miljökontor rekommenderar att du i första hand återvinner ditt trädgårdsavfall genom att själv kompostera eller lämna avfallet på en återvinningscentral. Trädgårdsavfall är växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall.

Dispens för vissa majbrasor

De nya bestämmelserna innebär också att exempelvis majbrasor som är offentliga tillställningar måste ha dispens från miljökontoret. Ansökan görs hos Norrhälsinge miljökontor. En egen majbrasa dit allmänheten inte har tillträde behöver inte dispens.

Kom ihåg att i god tid meddela räddningstjänsten om din majbrasa. Det kan du göra i länken nedan "Majbrasor och andra brandrisker". Beakta alltid risken för brandspridning och för människors miljö och hälsa.

Majbrasor och andra brandrisker

Norrhälsinge miljökontor Länk till annan webbplats.

Här hittar du nya Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.

Närbild av en brasa.