MENY


Utdelning av stipendier ur Gunnar Greibers stipendiefond

Tre personer får i år ta emot stipendier till minne av konstnären Gunnar Greiber. Vid valet av årets stipendiater har fokus legat på högre konstnärlig utbildning. Två av stipendiaterna fördjupar sina konststudier. Den tredje stipendiaten arbetar med ett projekt kring kulturarv och berättande.

Gunnar Greiber och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade ett stort antal konstverk och över 1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs kommun. Under perioden 2019–2034 ska en del av pengarna användas till stipendier. Syftet är att stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig genom att dela ut stipendier till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet i Greibers konstnärliga anda.

Efter att ansökningar kommit in lämnar en urvalsgrupp förslag på stipendiemottagare till kommunstyrelsen, som sedan beslutar vem eller vilka stipendiaterna blir. Urvalsgruppen bestod i år av Carin Walldin, ordförande i kulturrådet, Alexandra Forslund, chef för Tillväxt och service, Barbro Björklund, kulturutvecklare, Hans-Åke Oxelhöjd, handläggare på Tillväxt och service och konstnären Lisa W Carlson, bosatt i Härnösand.

– Det är roligt att hela 21 ansökningar har kommit in under denna ansökningsomgång. Vi har i år tittat särskilt på ansökningar med inriktning på högre konstnärlig utbildning, säger Barbro Björklund.

Mottagare av stipendier ur Gunnar Greibers stipendiefond 2024:

Annika Erixån beviljas ett stipendium om 10 000 kronor

Motivering: Konstnären vill tillsammans med en berättare gestalta och synliggöra ett kulturarv av historier och öden från Nordanstig. Genom att uppsöka mytiska platser i bygden kring Jättendal, måla av hus och nedteckna platsspecifika berättelser. Projektet avslutas med en offentlig berättarkväll och vidare arbete inför utställning av materialet.

Annika Erixån är en välrenommerad konstnär från Gävle som har kopplingar till en berättarperson i Nordanstig.

Alice Lucas beviljas ett stipendium om 32 000 kronor

Motivering: För att komma vidare i sitt nyfikna utforskande av olika material och tekniker under det avslutande påbyggnadsåret på Konstskolan Basis i Stockholm. Stipendiet vill bidra till en stabil grund av erfarenheter inför ansökan till vidare studier inom högre utbildning.

Alice Lucas är uppväxt i Söderåsen och har pågående studier vid Konstskolan Basis i Stockholm.

Maria Bengtsson beviljas ett stipendium om 58 000 kronor

Motivering: För utveckling av sitt konstnärliga uttryck och fördjupning av sitt arbete under avslutande år på Umeå Konsthögskola. Med materialets hjälp undersöker hon den poetiska dimensionen i tillvaron och förståelse av platser och skeenden som berör människans relation till djur och natur.

Maria Bengtsson har nyligen bosatt sig i Bergsjö och har pågående konststudier vid Umeå Konsthögskola.

Stipendium ur Gunnar Greibers stipendiefond Länk till annan webbplats.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

För mer information

Barbro Björklund, kulturutvecklare
0652-360 16, barbro.bjorklund@nordanstig.se