MENY


Nattdjur får anpassad vägbelysning

Drygt tre miljoner kronor satsas på upprustning i tre vägbelysningsprojekt. På två orter anpassas belysningen för att inte störa nattaktiva djur.

Kommunens ledningsutskott har lämnat startbesked för tre vägbelysningsprojekt på lika många orter. Projekten pågår under 2024 och den totala kostnaden beräknas till 3 093 000 kronor. I samtliga fall där armaturer byts, ersätts de gamla med energisnål LED-teknik.

I Strömsbruk byts belysningen ut i området Skogsvägen, Granvägen och Hästskovägen. Projektet omfattar byte av kablar, stolpar och armaturer. En del av stolparna i området är relativt nyligen utbytta och där byts enbart armaturerna.

Mindre påverkan på djurlivet

I Bergsjö byts kablage och stolpar ut längs Bergviksvägen och Schönströms väg. Befintlig belysningscentral flyttas för att hamna mer centralt i anläggningen och armaturerna kommer att återanvändas.

I Hassela byts belysningen längs Ringvägen och Fribergsvägen ut. Projektet omfattar kablar, stolpar och armaturer samt en ny belysningscentral.

I Strömsbruk och Hassela där armaturerna byts ut kommer LED-armaturer med ett något gulaktigt sken att användas. Typen har valts för att påverkan på nattaktiva djur och fåglar ska vara mindre.

Här kan du läsa om vägbelysning i vår kommun

Tre sovande fladdermöss.

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare
0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se