MENY


Granskning av översiktsplan 2040

Under perioden 1 februari–31 mars 2024 kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan för kommunen.

En granskningshandling av förslaget till ny översiktsplan för vår kommun har arbetats fram. Översiktsplanen blickar mot år 2040 och visar på viljeinriktningen för den framtida utvecklingen av kommunen. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Den är en styrande handling för framtiden och ska ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Här finns förslaget

Förslaget finns från och med den 1 februari att ta del av här på vår webbplats.

Samråd översiktsplan 2040 Länk till annan webbplats.

Du kan också ta del av förslaget i kommunhuset i Bergsjö, Södra Vägen 14.

Vill du lämna synpunkter?

Du kan lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan senast 31 mars 2024.

Mejla dina synpunkter till kommun@nordanstig.se.

Du kan också skicka ett brev till
Nordanstigs kommun
Diarienummer 2017-000381
Box 56
829 21 Bergsjö

Mellanfjärden. Foto: Nordanstigs kommun