MENY


Kommunerna tar över insamlingen av hushållens förpackningsavfall

Den 1 januari 2024 tog kommunerna över insamlingen av förpackningar för att skapa ett mer effektivt återvinningssystem och bidra till Sveriges klimatmål. Producenterna ansvarar även fortsättningsvis för att återvinna förpackningarna.

Sveriges kommuner tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från producentansvarsorganisationerna, till följd av ett regeringsbeslut. Genom att samla ansvaret för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och tidningar kan hanteringen effektiviseras. På sikt kommer det möjliggöra bättre service och ökad återvinning, som kan bidra till att Sverige når klimat- och miljömålen.

– Vår ambition är att det ska märkas så lite som möjligt att vi nu tagit över ansvaret, säger Jimmy Nilsson, enhetschef för Avfall och återvinning. Alla ska precis som tidigare sortera sina förpackningar och ta dem till en återvinningsstation eller våra bemannade återvinningscentraler, Homon eller Hassela. Det som är nytt är att det är vår kundtjänst man kontaktar om det är fullt i behållarna eller skräpigt på återvinningsstationen.

Förändringen innebär att Nordanstigs kommun tagit över återvinningsstationerna i kommunen som tidigare ägdes av Förpackningsinsamlingen, (FTI). De insamlade förpackningarna lämnas sedan över till producenterna för vidare transport och återvinning.

Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den. Producenterna ska alltså ersätta kommunen för sådana kostnader.

Insamling av matavfall

En annan förändring som också trädde i kraft den 1 januari 2024 är att alla kommuner ska samla in matavfall från hushåll och verksamheter. Detta krav gäller hela EU.

Matavfallet blir till energi i form av biogas och näring i form av biogödsel. Biogas kan användas som fordonsbränsle för bilar, bussar och lastbilar och biogödsel kan användas för att ge näring till åkrar precis som vanligt gödsel. Införandet av matavfallsinsamling i vår kommun kommer att ske successivt i olika områden under det första halvåret 2024.

Använda förpackningar av papper, kartong och plast.

Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef Avfall och återvinning

0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se

 

nordanstig.se/avfall

nordanstig.se/matavfall