MENY


Sista chansen att tycka till om vägbelysning

För att planera underhållet av vägbelysningsanläggningarna i kommunen behövs en strategi och ett förslag har tagits fram. Synpunkter på förslaget kan lämnas till och med 4 november 2023.

Under hela september och oktober har förslaget legat ute på remiss. Ännu finns chansen att göra din röst hört i den här viktiga frågan.

Förslaget till vägbelysningsstrategi finns att ta del av på nordanstig.se/vagbelysning, på våra bibliotek och i kommunhuset i Bergsjö.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt. Mejla till kommun@nordanstig.se och skriv Vägbelysningsstrategi i ämnesraden.

Du kan också skicka dina synpunkter till:

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

Märk kuvertet Vägbelysningsstrategi.

Till och med 4 november 2023 kan du lämna synpunkter på förslaget.

en gatlykta mot en mörk himmel.