MENY


Öva! för att klara krisen

På måndag börjar Beredskapsveckan. Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god hemberedskap.

Årets tema för Beredskapsveckan är Öva! Genom att öva blir du medveten om din egen förmåga och vad du behöver göra för att stärka din hemberedskap. Hur klarar du dig vid till exempel strömavbrott, störningar av transporter, översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och ytterst krig?

Viktiga påminnelser

Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi behöver el till mycket. Vardagen kan snabbt bli besvärlig när värmen försvinner, bilen inte går att tanka och mobilnätet ligger nere. Höjningen av terrorhotnivån och sommarens översvämningar är ett par exempel i närtid som gör det extra angeläget att öva sig och vara förberedd inför kriser.

Testa dig själv i en fiktiv kris

När såg du över din krislåda senast? Vad gör du om du inte har vatten i kranen, värme i elementen och telefonen inte fungerar? På MSB:s webbplats kan du kliva in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar. Anta utmaningen och se hur väl du klarar den!

Starta utmaningen Sju dagar (msb.se) Länk till annan webbplats.

För mer information

Hemberedskap (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kommunens trygghetspunkter vid kris eller särskild händelse

Krisberedskap i kommunen

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att få fler att stärka sin hemberedskap. Den ska också motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

En kvinna i en nedsläckt matbutik med en mobiltelefon mot örat.

Foto: Michael Fredman