MENY


Informationsträff 5 september om hallbygget i Bergsjö

I samband med bygget av ny idrottshall stängs delar av Lönnbergsvägen av och området stängslas in. Även vissa gång- och cykelvägar påverkas. Ikväll hålls ett informationsmöte dit alla intresserade är välkomna.

Måndag 4 september startar markberedningen inför bygget av ny idrottshall vid Bergsjö skola. Det innebär att Lönnbergsvägen mellan skolbyggnaderna kommer att stängas av och ett större område stängslas in. Även gång- och cykelvägar i direkt anslutning till skolan stängs av. Vårdnadshavare bör se över sina barns skolvägar om de berörs av avstängningarna. Byggtrafik förekommer till och från arbetsplatsen.

Säkerheten går alltid först och skolans personal har pratat med eleverna om riskerna med att befinna sig på en byggarbetsplats. Det är såklart under inga omständigheter tillåtet att gå innanför stängsel eller avspärrningar.

Under byggtiden kommer parkeringsplatser på Lönnbergsvägen att försvinna. Det är från och med måndag inte möjligt att lämna eller hämta sitt barn vid F–3-skolan på Lönnbergsvägen.

Lämning och hämtning hänvisas till ytan bakom Bergsjö skolas orienteringstavla vid cirkulationsplatsen.

Informationsträff i matsalen på Bergsjö skola

Intresserade är välkomna till en informationsträff på tisdag. Byggledare från Rekab Entreprenad och kommunens projektledare berättar om projektet och svarar på frågor. Från Bergsjö skola och från förskolan deltar rektorerna.

Tid: Tisdag 5 september klockan 18.00
Plats: Matsalen, Bergsjö skola

Information om idrottshallsbygget publiceras löpande på nordanstig.se/projekt

Kollage från olika håll av en planerad idrottshall.