MENY


Säkerheten i fokus när bygge av idrottshall påbörjas

Förberedelserna för att bygga den nya idrottshallen i Bergsjö är igång. Under vecka 34 kommer träd att börja avverkas och efter det ska platsen förberedas och stängslas in innan själva byggarbetet kan komma igång.

Avverkningen kommer att utföras av kommunen kvällstid när ingen skolverksamhet pågår. När avverkningen är genomförd börjar entreprenören Rekab Entreprenad AB stängsla in delar av skolområdet för att ingen ska komma in där det ska bli byggområde.

– Det är viktigt att vårdnadshavare samtalar med sina barn om att de inte får gå in på byggområdet eftersom det kan vara farligt. Bara byggarbetare får vistas där. Vi som arbetar i skolan kommer givetvis samtala med alla elever kring dessa regler. Vi vill att detta byggande ska vara säkert för alla, säger Michael Bodell, rektor för Bergsjö skola.

Vårdnadshavare som har barn som går på Bergsjö skola, Lönnbergskolan eller Bållebergets förskola får information via Unikum.

Informationsträff 5 september

En informationsträff kommer att hållas där intresserade få mer information om projektet. Byggledare från Rekab Entreprenad och kommunens projektledare svarar på frågor. Rektorerna för Bergsjö skola och förskolan deltar också.

Tid: Tisdag 5 september klockan 18.00

Plats: Matsalen, Bergsjö skola

kollage med ritad illustration av  den nya idrottshallen

Illustration: FE Arkitekter

För mer information

Mac Herrmann, projektledare
0652-360 52, mac.herrmann@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef

0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se