MENY


Räddningschefen: Förbered dig för mer regn!

Mer regn kan vara på ingång och räddningschef Mats Åberg varnar för att faran för översvämningar inte är över. Räddningstjänsten förstärker bemanningen och fastighetsägare uppmanas att förbereda sig.

Efter de häftiga regnen är onsdagens uppehållsväder med frisk vind och solglimtar goda nyheter för vårt område.

Men glädjen kan vara kortvarig. Enligt SMHI kan så mycket som 40 millimeter regn falla över delar av vår kommun under torsdagen. Prognosen är emellertid mycket osäker.

Förberedelser för mer regn

– Det här är inte bra för oss. I redan mättade marker kan ytterligare regn ställa till stora bekymmer, säger räddningschef Mats Åberg, och pekar bland annat på den orange varning för översvämning som just nu gäller Harmångersåns vattensystem ovanför Hassela.

Därför förbereder sig Norrhälsinge räddningstjänst på ett tuffare scenario med bland annat extrapersonal. Skulle exempelvis vår hemtjänst behöva assistans för att nå kunder bortom översvämmade områden finns bandvagn från Jättendal att tillgå.

Stort eget ansvar

Mats Åberg uppmanar fastighetsägare i utsatta lägen att förbereda sig genom att flytta undan sådant som kan skadas vid översvämning, exempelvis i källare. Det är också värt att fundera på var en eventuell invallning gör mest nytta och framför allt – köpa en pump om man inte redan har en.

– Om det värsta händer har vi inte resurserna att hjälpa alla. Samhällsviktig infrastruktur kommer att prioriteras. Fastighetsägaren har alltid eget ansvar för sin egendom. Därför är det viktigt att förbereda sig om byggnaderna finns i en riskzon, säger Mats Åberg.

SMHI:s prognos är i nuläget mycket osäker. Räddningschefen uppmanar ändå allmänheten att vara uppmärksam på stigande vattennivåer och på ovanliga rörelser i markerna eftersom stora regnmängder också kan orsaka ras och skred.

Tips vid översvämning på krisinformation.se Länk till annan webbplats.
Vädervarningar på smhi.se Länk till annan webbplats.
Vår tidigare nyhet om orange varning i Harmångersån
Följ trafikläget på Trafikverkets webbplats (länk) Länk till annan webbplats.

En man i räddningstjänstens kläder står framför en båt i en maskinhall.

Mats Åberg är räddningschef i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.