MENY


Ökad översvämningsrisk i Harmångersån

SMHI varnar under tisdagskvällen för översvämning utmed Harmångersåns vattensystem. Varningen är orange vilket innebär den näst högsta risken.

Varningen avser ett antal sjöar i Nordanstigs kommun och särskilt ett område vid Hassela, enligt SMHI:s varningskarta. Fastighetsägare utmed hela Harmångersåns sträckning bör vara uppmärksamma på stigande vattennivåer. Orange varning innebär risk för drabbade byggnader och översvämmade vägar. Varningen gäller i nuläget åtminstone fram till och med fredagsdygnet.

Samtidigt har SMHI fortsatt en allmän gul varning som omfattar hela Gävleborgs län för höga flöden i bäckar och åar med höga strömhastigheter i vattendragen.

De förväntade flödena är sådana som enligt SMHI uppstår i genomsnitt vart femte till 25:e år.

Checklistor för fastighetsägare

Regnmängderna kan översvämma mark i direkt anslutning till berörda vattendrag, som i sin tur kan påverka vägar, järnvägar och bebyggelse.

Vi uppmanar trafikanter att ta det försiktigt där vatten samlats på vägarna och att vara uppmärksamma på tecken på påverkan på vägbanorna.

Vädervarningar på smhi.se Länk till annan webbplats.

krisinformation.se finns nyttig information Länk till annan webbplats. med bland annat checklistor för fastighetsägare som riskerar att drabbas av översvämning.

Följ trafikläget på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Orange vädervarningsskylt.