MENY


Fortsatt skärpt eldningsförbud i Gävleborgs län

SMHI:s prognoser visar stora regnmängder för helgen i delar av länet. Det är väldigt torrt nere i marklagren och därför kvarstår det skärpta eldningsförbudet.

Stora mängder regn väntas under helgen, framför allt i norra Hälsingland men det är ännu osäkert hur mycket det blir. Då det fortfarande är väldigt torrt nere i marklagren kvarstår det skärpta eldningsförbudet.

Det betyder att du inte får elda eller grilla i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse – inte ens på fasta grillplatser. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Du får fortfarande grilla på egen tomt förutsatt att det inte finns risk för brandspridning.

Fortsätt att vara extra försiktig och respektera förbudet för att undvika bränder.

Mer information om det skärpta eldningsförbudet finns på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats. Länk till annan webbplats.

Strict fire ban in effect (information in English)