MENY


Samråd om översiktsplan 2040

Under perioden 1–31 maj 2023 kan du lämna synpunkter på samrådsförslaget till ny översiktsplan för kommunen.

Översiktsplanen blickar mot år 2040 och visar på viljeinriktningen för den framtida utvecklingen av kommunen. Den är ett viktigt verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Översiktsplanen är en styrande handling för framtiden och ska ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan. Mycket har hänt de senaste åren beträffande infrastruktur, energifrågor och samarbete med närliggande kommuner. Allt det och inkomna synpunkter på det tidigare förslaget till översiktsplan har vägts in i översiktsplan 2040 som nu ställs ut för samråd.

Här finns förslaget

Förslaget med tillhörande miljöbedömning finns från och med den 1 maj att ta del av här på vår webbplats.

Samråd översiktsplan 2040

Du kan också ta del av förslaget i kommunhuset i Bergsjö, Södra Vägen 14.

Vill du lämna synpunkter?

Du kan lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan senast onsdag 31 maj 2023.

Mejla dina synpunkter till kommun@nordanstig.se.

Du kan också skicka ett brev till
Nordanstigs kommun
Diarienummer 2017-000381
Box 56
829 21 Bergsjö

Mellanfjärden. Foto: Nordanstigs kommun