MENY


Säkerheten viktigast på Valborg

Planerar du att tända en brasa på Valborgsmässoafton? Kom ihåg att all eldning sker under eget ansvar. Du är alltid ansvarig för att elden inte sprider sig, även när brandriskprognosen tillåter eldning.

Ta alltid reda på vad väder- och brandriskprognoserna visar innan du eldar. Är du minsta osäker på om det är lämpligt att elda så ska du avstå. Kom också ihåg att anmäla eldningen till Norrhälsinge Räddningstjänst i förväg.

Anmälan om eldning

Anmälan om eldning till Norrhälsinge Räddningstjänst görs på vår webbplats. Då vet räddningstjänsten vem de ska vända sig till om något skulle gå fel.

Här anmäler du eldning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för utomhuseldare

  • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos och om det råder eldningsförbud. På smhi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se brandriskprognosen. Undvik att elda vid höga värden.
  • Se till att du har fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
  • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstation.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
  • Eldning utomhus av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får endast ske om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa. Prata därför med dina grannar innan du eldar utomhus.
  • Eldning sker på egen risk.
  • Är du osäker, kontakta räddningstjänsten och be om råd.

nordanstig.se/majbrasa Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om eldning och säkerhet.

Majkase/majbrasa som brinner i klar vårkväll

Foto: Nordanstigs kommun