MENY


Målet – ett klimatneutralt Nordanstig

Nu står det klart att Nordanstigs kommun är en av de 25 kommuner som, tillsammans med WWF och One Planet City Challenge, kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer och kommuner.

– Många av kommunerna som deltar har redan kommit långt i klimatomställningen och det är fantastiskt att få vara en del av ett sådant fint nätverk, säger Anna Heijbel, klimat- och miljöstrateg i Nordanstigs kommun.

Vi vill hitta smarta och moderna lösningar för klimatomställningen och i kommunen bedrivs ett aktivt arbete med att minska klimatpåverkan. Samtidigt utgör klimatförändringarna, med exempelvis stigande havsnivåer, att kommunen måste planera för och förebygga risker som följer av dem.

Transporter stor utmaning

Innovationer inom hållbarhetsområdet leder till en mer modern och attraktiv kommun. Det ger en ökad konkurrenskraft och bidrar, enligt Anna Heijbel till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att bli 10 000 invånare. I nuläget kommer närmare 70 procent av växthusgasutsläppen i kommunens geografiska område från transporter. Det kommer vara Nordanstigs största utmaning i omställningen till en mer hållbar kommun.

Inom projektet One Planet City Challenge kommer en strategi och ett verktyg för uppföljning för klimatarbetet att tas fram. Målet är att kommunen inte bryter mot den koldioxidbudget som tagits fram i samarbete med Uppsala universitet och Klimatsekretariatet. Arbetet kommer att konkretiseras via en årlig handlingsplan.

Klimatneutrala Nordanstig 2030

Klimatneutrala Nordanstig 2030 är målet och kommunen ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle. Nya, innovativa lösningar för effektiva och fossilfria transporter och en hållbar livsmedelsframställning stärker kommunen även ur ett beredskapsperspektiv och bygger upp konkurrenskraft för den moderna och hållbara kommunen Nordanstig.

One Planet City Challenge

WWF Världsnaturfondens One Planet City Challenge är en utmaning till världens städer att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Utmaningen har funnits sedan 2011 och är världens största och längst pågående i sitt slag. Här bidrar städer och kommuner runt om i världen till att stärka klimatagendan.

Läs mer om One Planet City Challenge Länk till annan webbplats.

Nordanstigs digitala koldioxidbudget

För mer information

Anna Heijbel, klimat- och miljöstrateg
0652-362 84, anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se