MENY


Uppföljningsmöte om Bergsjö bio redan 16 mars

Diskussionsträffen om hur biografen på Bergsjögården ska leva vidare intresserade många. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas den 16 mars.

Föreningen Bergsjö Bio driver biografen på Bergsjögården med stöd av kommunen. Biografen ingår nu i ett treårigt projekt som Region Gävleborg startat för att få biografer på landsbygden att leva vidare. Den 1 mars hölls ett möte om förutsättningarna för att driva biografen vidare.

Uppföljningsmöte 16 mars

Den 16 mars klockan 18.30 kommer ett uppföljningsmöte att hållas på Bergsjögården. Även intresserade som vill bidra men som inte kunde delta på det första mötet är välkomna. På dagordningen står då frågor som praktiska arbetsuppgifter på bion (styrelse, kassa, maskinrum, kiosk eller annat), vilket innehåll bion ska fyllas med och förslag på hur arbetet ska drivas vidare.

Här kan du läsa om det första mötet 1 mars om Bergsjö bios framtid.

Biosalong med fördraget draperi.

Illustration: Pixabay