MENY


Vem talar för dig när du själv inte kan?

Olycka eller sjukdom kan drabba alla. Vem vill du ska föra din talan om du inte själv kan göra det? Med en framtidsfullmakt avgör du vem som företräder dig om det värsta skulle hända.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska företräda dig när du inte längre kan göra det själv. Det kan handla om din ekonomi eller om juridiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt kan skrivas i förebyggande syfte eller som en försäkran för plötslig sjukdom eller olycka.

Begränsad eller generell

Framtidsfullmakten kan vara begränsad till en viss åtgärd, som vem som ska sköta din skogsfastighet, eller gälla mer generellt. Den har samma formkrav som ett testamente; den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Det är först när du är oförmögen att sköta dina åtaganden som framtidsfullmakten börjar gälla.

Kontakta Överförmyndarkontoret om du vill veta mer om framtidsfullmakter.

Du kan också läsa mer om framtidsfullmakt på Sveriges domstolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden Mitt

" "

För mer information

Överförmyndarnämnden Mitt

060-19 13 90, overformyndarnamnden@sundsvall.se