MENY


Tydligt i koldioxidbudget att utsläppen måste minska

Vi som lever och arbetar i Nordanstigs kommun måste minska våra gemensamma utsläpp av koldioxid med 12 procent per år för att nå klimatmålen. Det visar de nya siffrorna i kommunens koldioxidbudget.

Klimatsekretariatet och Uppsala universitet tog fram Nordanstigs kommuns koldioxidbudget 2021. Syftet med en koldioxidbudget är att visa de utmaningar som vi som kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet som undertecknades för sju år sedan. Klimatproblemen är globala, men åtgärderna behöver genomföras lokalt och det berör oss alla.

Alla måste hjälpa till

I Nordanstigs kommun behöver vi minska utsläppen inom kommunen med drygt 12 procent per år för att leva upp till avtalet, det vill säga att undvika en temperaturökning på två grader fram till 2045.

Koldioxidbudgeten gäller inte bara Nordanstigs kommunala organisation, utan alla företag som verkar och personer som bor i kommunen. Kommunen som organisation har ett stort ansvar som föregångare, men kommer inte att kunna nå målen om inte alla andra också hjälper till.

Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen

Just nu vidtas flera åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Kommunens bilar byts successivt ut till elbilar och alla klimatpåverkande utsläpp från interna tjänsteresor klimatväxlas. Solcellsanläggningar monteras på tak för att säkra tillgången på fossilfri el och i våra skolor serveras ett vegetariskt lunchalternativ varje dag.

– Men det är så att det framför allt är alla som bor här i Nordanstig som påverkar koldioxidutsläppen i kommunen, säger Anna Hesselgren Heijbel, miljö- och klimatstrateg. Världsnaturfonden har tagit fram fem teman som alla kan utgå ifrån i sin vardag. Genom små förändringar inom områdena kan vi minska vårt ekologiska fotavtryck och dessutom gynna vår fina kommun.

Världsnaturfondens fem teman för att minska koldioxidutsläppen:

BILEN Flyg mindre, välj tåg och buss när det går och cykla mer. Med färre bilar på gatorna blir dessutom luften bättre.

BIFFEN handlar om att vi behöver äta mer grönt, mer närodlat och inte slänga mat. Hushållens utsläpp beror mest på att vi äter mycket kött. Det kan vi dels minska och dels välja lokalt kött, för planetens skull, men också för kroppens skull.

BOSTADEN Hemma kan vi till exempel spara el och energi genom att släcka lampor, duscha snabbare och mer sällan, täta fönster, byta till energieffektiv LED-belysning – och välja grön el. Det är bra inte bara för planeten utan även för plånboken.

BUTIKEN Vi behöver konsumera mindre nytt och i stället låna, hyra eller köpa begagnat. När vi köper nytt – välj varor av riktigt hög kvalitet som håller längre.

BÖRSEN Genom hela livet sparar vi och då behöver vi investera våra pengar i bolag som bidrar till en bättre värld, i stället för i de som smutsar ner, till exempel fossilindustrin.

Här kan du läsa mer om koldioxidbudgeten Länk till annan webbplats.

En återvinningssymbol med pilar och  i mitten syns ett lövträd.

Illustration: Pixabay

För mer information

Anna Hesselgren Heijbel, miljö- och klimatstrateg
0652-362 84, anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se