MENY


Bättre samordning med gemensam omsorg

De två verksamheterna Vård och omsorg och Social omsorg har blivit en. Från årsskiftet ligger all kommunal omsorg under nya Stöd och omsorg med Karin Henningsson som verksamhetschef.

Genom sammanslagningen görs samordningsvinster då de två tidigare separata verksamheterna hade många gemensamma beröringspunkter. Den nya modellen har gemensamt processats fram av de tidigare verksamheternas ledningsgrupper.

Fyra stödområden

Den stora nyheten är att Stöd och omsorg har delats in i fyra stödområden, där Stödområde 1 står för de största samordningsvinsterna. Där finns bland annat försörjningsstöd, vuxenstöd, familj och omsorgen för funktionshinder.

– Förändringarna ligger i huvudsak i ledningsfunktionen och verksamhetens medarbetare påverkas inte i någon större utsträckning, säger Karin Henningsson.

Högre kvalitet

Målsättningen är att bättre samordning ska leda till högre kvalitet för kommunens brukare och bättre resursanvändning. Stödområdena 2, 3 och 4 ansvarar för bland annat äldreomsorg på våra boenden, hemtjänst, dagverksamhet och nattpatrull.

Den nya organisationen innebär också att den tidigare tjänsten som renodlad socialchef försvinner. Istället har Fredrik Westin sedan september 2022 rollen som biträdande verksamhetschef för Stöd och omsorg.

Läs mer om Stöd och omsorg

Så här ser den nya organisationen ut

" "

För mer information

Karin Henningsson, verksamhetschaf
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se