MENY


Samlingslokaler är viktiga – sök bidrag senast 1 mars

Bygdegårdar och liknande lokaler är viktiga mötesplatser i vår kommun. Därför infördes förra året Bidrag till samlingslokaler – ett bidrag som bland andra föreningen Stocka Folkets Hus sökte och kommer att söka även i år. Ett viktigt bidrag i ekonomiskt svåra tider.

Samlingslokaler är viktiga för samhället. Att det finns möjlighet att träffas kring studiecirklar, möten, kulturaktiviteter och festligheter är betydelsefullt och en grundbult i vårt demokratiska samhälle.

I den nya bidragsmodellen som togs i bruk i fjol förändrades vissa bidrag medan andra tillkom. Framför allt syftar den nya modellen till att förenkla för föreningarna att söka bidragen. Ett av de nytillkomna bidragen är bidrag för samlingslokaler. Stocka Folkets Hus var en av de 15 föreningar som sökte bidraget i fjol.

– Det är ett jätteviktigt bidrag då det har varit tufft, mycket på grund av pandemin och alla ökade kostnader som blivit den senaste tiden, säger Stocka Folkets Hus kassör Ulla Wallin Ruth.

Helena Havela på kultur- och fritidsenheten hoppas att fler föreningar ser möjligheten och söker bidraget i år.

– Vi tror att det finns många fler samlingslokaler än de 15 som sökte i fjol, men alla vet nog inte om att bidraget finns. Vi hoppas på fler ansökningar i år och jag finns tillgänglig om man behöver hjälp med sin ansökan.

Föreningar kan söka bidraget för driftkostnader för sin lokal, som uppvärmning, försäkring, telefoni och internet. Villkoret är att föreningen själv äger lokalen.

"Nytt system för föreningsbidrag" (19 januari 2022)

Mer om våra bidrag

Ett stort rum möblerat med långa rader av bord och stolar.

Om söndagarna är Stocka Folkets Hus fyllt till brädden av bingospelare. Många kommer långt innan det börjar för att fika och umgås.

För mer information

Helena Havela, handläggare
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se