MENY


Teater för förskolebarn om barns rättigheter

Den 12 december fick alla fyra- och femåringar i kommunens förskolor se teaterföreställningen Barnens rätt med Teater Skata.

Alla barn har rätt att äta sig mätta varje dag – men kanske inte på sin älsklingsrätt. Clownen Ottilia förklarar i föreställningen Barnens rätt vad Barnkonventionen betyder i vardagen. Hon hinner förstås inte gå igenom alla de 54 punkterna i Barnkonventionen, men det är inte heller meningen med föreställningen. Idén är att så ett frö hos barnen, få dem att förstå att de har rättigheter. Till exempel att man som barn har rätt till någon som tar hand om en, att ha ett eget namn, att leka.

– Föreställningen Barnens rätt har kommit till för att barnen ska få upp ögonen för att man har rättigheter, säger Karin Fichtelius som spelar clownen Ottilia i föreställningen. Barnen har rätt att få reda på och förstå.

Föreställningen är tänkt för barn från fem år och uppåt, men hade anpassats och förenklats lite för att de yngsta också skulle förstå. Det blev många skratt, men också allvar när clownen Ottilia gjorde sitt bästa för att få alla att förstå.

För att antalet barn som tittade skulle bli lagom gavs tre föreställningar i Gnarpsviljan.

Kulturpengar

En del av de medel som fanns kvar av årets kulturbudget har använts till kulturaktiviteter inom skola och äldreomsorg. Det är pandemin som gjort att pengarna inte använts som planerat tidigare under året. Teaterföreställningen med Teater Skata för fyra- och femåringar i kommunens förskolor är en av aktiviteterna som genomförts.

Kulturpengar till unga och äldre

Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Eva Klang, rektor/förskolechef