MENY


Sista mötet innan ”skiftbyte” i kommunstyret

I dag samlades den här mandatperiodens kommunstyrelse för sista gången. På bordet låg frågor som investeringar för nästa år, skolpeng för 2023 och motioner – bland annat om Kustvägens framtid.

En annan agendapunkt handlade också om framtiden – för Bergsjögården. Ett tidigare beslut finns om att ta ställning till frågan om fastigheten ska säljas eller inte. Kommunstyrelsen valde i dag att inte sälja. Samtidigt gavs förvaltningen uppdraget att föreslå lämpliga verksamheter som skulle passa i lokalerna.

Den 1 januari tillträder den nya kommunstyrelsen med några bekanta ansikten och några nya. På nordanstig.se finns både de nuvarande och de tillträdande namnen för den som är nyfiken.

Mandatperiodens och kommande periods ledamöter

En grupp människor  med snö och en istäckt sjö i bakgrunden.

Tjänstgörande under mandatperiodens sista kommunstyrelse var från vänster: Eva Engström, kommunsekreterare, Stig Eng (C), Andreas Högdahl (NoP), Johan Norrby (-), Sven-Erik Sjölund (S), Per-Ola Wadin (L), Kent Hammarström (S), Lars Hed (M), Ola Wigg (S), Tor Tolander (M), Carina Ohlson (C), Ulrika Sandberg (V), Anette Nybom (S) och Erik Hedlund, kommunchef.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se