MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder,
måndag 28 november 2022 klockan 18.00 i Bergsjö

Sammanträdet på Bergsjögården är öppet för allmänheten och sänds även digitalt via webben. Du kan även se tidigare sammanträden.

Bilden visar en ordförandeklubba på ett bord.

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Rapport EPC-projektet
  • mål och budget 2023–2026 Nordanstigs kommun
  • ny taxa för fjärrvärme
  • ny plan- och bygglovstaxa
  • val till kommunstyrelsen, nämnder med mera.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se