MENY


Vem plogar egentligen?

Vintersäsongen är här och med den frågor och funderingar om snöröjning. När kommer plogbilen egentligen och är det kommunen som skottar?

Nej, kommunen plogar inga vägar. Allmänna vägar sköter Trafikverket som anlitar entreprenörer som plogar. Enskilda vägar plogas av vägföreningar och samfällighetsföreningar. Vid kommunens fastigheter anlitar vi Nordanstigs Bostäder för snöröjning.

Vägklasser avgör när vägen plogas

När allmänna vägar plogas beror på hur trafikerad vägen är. På de mest trafikerade vägarna, vägklass 1, har plogbilen normalt två timmar på sig att ploga sträckan redan vid en centimeter snö, medan vägklass 5 har en gräns på tre centimeter och sex timmar.

Hassela – Bergsjö – Gnarp

Väg 307 mellan Hassela och Bergsjö har vägklass 4, likaså väg 758 mellan Bergsjö och Gnarp. Där har plogbilen normalt fem timmar på sig att ploga när det kommit två centimeter snö. Fem timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst två centimeter snö på vägen.

Bergsjö – Hudiksvall – Strömsbruk – Harmånger

Väg 758 mellan Bergsjö och Hudiksvall och väg 781 mellan Sågtäkten och Harmånger har vägklass 3. Det innebär att när det kommit en centimeter snö har plogbilen normalt fyra timmar på sig att ploga sträckan. Fyra timmar efter avslutat snöfall ska det finnas snö- och isfria hjulspår på sträckan.

Vägen ut till Stocka har precis som väg 307 och 758 vägklass 4.

E4

E4 har vägklass 2; när det fallit en centimeter snö, har plogbilen tre timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom tre timmar.

I våra tätorter och på våra mindre vägar

Här är det vägföreningarna eller vägsamfälligheterna som är väghållare och ansvarar för bland annat plogningen. Kontakta oss om du behöver veta vilka vägföreningar och vägsamfälligheter vi har i kommunen.

Snöröjning i Nordanstig

" " Länk till annan webbplats.

Skärmklipp från Trafikverkets webbplats. Klicka på bilden för att besöka trafikverket.se

" " Länk till annan webbplats.

Skärmklipp från Trafikverket webbplats. Klicka på bilden för att besöka trafikverket.se

Vägklass 1 (röd)

När det fallit en centimeter snö, har plogbilen två timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom två timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

Vägklass 2 (orange)

När det kommit en centimeter snö, har plogbilen normalt tre timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom tre timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

Vägklass 3 (gul)

När det kommit en centimeter snö, har plogbilen normalt fyra timmar på sig att ploga sträckan. Fyra timmar efter avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså förekomma. Halkbekämpas normalt med salt.

Vägklass 4 (blå)

När det kommit två centimeter snö, har plogbilen normalt fem timmar på sig att ploga sträckan. Fem timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst två centimeter snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

Vägklass 5 (grå)

När det kommit tre centimeter snö, har plogbilen normalt sex timmar på sig att ploga sträckan. Sex timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst tre centimeter snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

På några vägar kan åtgärdstiden skilja sig från vad som anges som normaltider ovan.

Om temperaturen understiger sex minusgrader accepterar Trafikverket att en del snö och is kan finnas
på vissa vägar också efter halkbekämpning.

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare
0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se